Obchodné podmienky

 1. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

  Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväznej objednávky poštou, potvrdenie telefonicky či emailom. O platnosti objednávky podané elektronicky je potrebné riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

 2. Rozpor s kúpnou zmluvou

  Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je zhodné s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do zodpovedajúceho stavu s kúpnou zmluvou. Pokiaľ bol tovar kupujúcemu zaslaný prepravnou spoločnosťou, je kupujúci povinný pri doručení zásielky túto zásielku prekontrolovať, či nebol obsah zásielky poškodený pri preprave. V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku (tovar), nie je možné následne uplatniť reklamáciu na poškodený tovar pri preprave

 3. Termín dodania tovaru

  Tovar, ktorý je k dispozícii skladom, bude expedovaný behom 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený kupujúcemu prostredníctvom České pošty v rámci ich termínov (v rámci SR väčšinou max. Do 3 pracovných dní). Termín doručenia tovaru, ktorý nie je k dispozícii skladom, bude stanovené dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.

 4. Spôsob úhrady

  Úhrada objednaného tovaru

  • dobierkou pri prevzatí tovaru
  • faktúrou splatnou do 14 dní
 5. Cena a spôsob dopravy

  Všetky ceny sú zmluvné a sú dojednané na základe ponuky predávajúceho. Predávajúci dopravuje tovar pomocou prepravnej spoločnosti, väčšinou Českou poštou (služba Poštový).

 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zo strany kupujúceho

  Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci po celú dobu svojej objednávky až do stanoveného dátumu dodania. V takomto prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho písomne alebo telefonicky. Po tomto dátume už nebude braný ohľad na jej odstúpenie, lebo tovar už bude vyexpedovaný a vyfakturovaný.

 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – zo strany predávajú

  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

 8. Reklamácie

  Reklamácie sú riešené v zmysle zákona č.40 / 1964 Zb., V znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 9. Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje (ako napr. Meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, popr. IČO, DIČ a pod.), Ktoré sú súčasťou objednávky, sú považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu.

Facebook CAPU Google Plus CAPU YouTube CAPU Instagram CAPU