Reklamácia

Aj keď vyrábame tovaru tej najvyššej kvality a každý kus, ktorý opustí našu výrobu prechádza dôkladnými kontrolami, môže sa stať, že bude nutné tovar reklamovať. V tom prípade nás kontaktujte na tel: +420 733 512 496, alebo emailom na adresu nicol.uhlirova@capu.cz. Potom bude možné dohodnúť individuálny postup vybavenia reklamácie. Reklamácia sa nevzťahujú na vady spôsobené nevhodným ošetrovaním.

Postup pri vrátení tovaru

  • vrátený tovar musí byť nenosený, nepoškodený s pôvodnými visačkami tak, ako ste ho prevzali
  • tovar zašlite do 14 dní na našu adresu spolu s kópiou dokladu as vytlačenou žiadosťou o vrátenie tovaru, ktorú nájdete tu
  • peniaze Vám budú vrátené na Váš účet

Vrátená čiastka sa bude rovnať cene vráteného tovaru a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. Prepravné atď.) V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tiež nutné informácie zaslať predávajúcemu emailom, na adresu doporučeným listom , alebo osobne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

  • predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu telefonického potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná s cenou na objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo objednávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

Reklamácie sú riešené v zmysle zákona č.40 / 1964 Zb., V znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Zákon dáva obchodníkovi možnosť strhnúť pomernú časť za prípadné znehodnotenie výrobku. Dokonca má právo naúčtovať zákazníkovi aj náklady spojené s uvedením výrobku do pôvodného stavu.

Postup pri výmene tovaru

  • tovar musí byť nenosený, nepoškodený s pôvodnými ceduľkami tak, ako ste ho prevzali
  • tovar zašlite do 14 dní na našu adresu spolu s kópiou dokladu as vytlačenou žiadosťou o výmenu tovaru, ktorú nájdete tu
  • bezodkladne po obdržaní zaslaného tovaru výmenu učiníme a tovar pošleme späť. V prípade, že tovar nie je alebo už nebude skladom, je zákazník informovaný a je ďalej na dohode kupujúceho a predávajúceho, ako celú situáciu vyriešiť

 

 

Facebook CAPU Google Plus CAPU YouTube CAPU Instagram CAPU