Reklamace

I když vyrábíme zboží té nejvyšší kvality a každý kus, který opustí naši výrobu prochází důkladnými kontrolami, může se stát, že bude nutné zboží reklamovat. V tom případě nás kontaktujte na tel: +420 733 512 496, nebo emailem na adresu nicol.uhlirova@capu.cz. Poté bude možné dohodnout individuální postup vyřízení reklamace. Reklamace se nevztahují na vady způsobené nevhodným ošetřováním.

Postup při vrácení zboží

  • vrácené zboží musí být nenošené, nepoškozené s původními visačkami tak, jak jste jej převzali
  • zboží zašlete do 14 dnů na naši adresu spolu s kopií dokladu a s vytištěnou žádostí o vrácení zboží, kterou naleznete zde
  • peníze Vám budou vráceny na Váš účet

Vrácená částka se bude rovnat ceně vráceného zboží a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem, na adresu doporučeným dopisem, nebo osobně.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

  • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzena a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
Reklamace jsou řešeny ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Zákon dává obchodníkovi možnost strhnout poměrnou část za případné znehodnocení výrobku. Dokonce má právo naúčtovat zákazníkovi i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu.

Postup při výměně zboží

  • zboží musí být nenošené, nepoškozené s původními cedulkami tak, jak jste jej převzali
  • zboží zašlete do 14 dnů na naši adresu spolu s kopií dokladu a s vytištěnou žádostí o výměnu zboží, kterou naleznete zde
  • neprodleně po obdržení zaslaného zboží výměnu učiníme a zboží pošleme zpět. V případě, že zboží není nebo již nebude skladem, je zákazník informován a je dále na dohodě kupujícího a prodávajícího, jak celou situaci vyřešit
Facebook CAPU Google Plus CAPU YouTube CAPU Instagram CAPU