Obchodní podmínky

 1. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

  Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazné objednávky poštou, potvrzení telefonicky či emailem.K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 2. Rozpor s kupní smlouvou

  Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do odpovídajícího stavu s kupní smlouvou.Pokud bylo zboží kupujícímu zasláno přepravní společností, je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezeme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškozené zboží při přepravě.

 3. Termín dodání zboží

  Zboží, které je k dispozici skladem, bude expedováno během 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky a doručeno kupujícímu prostřednictvím České pošty v rámci jejich termínů (v rámci ČR většinou max. do 2 pracovních dnů). Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, bude stanoveno dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

 4. Způsob úhrady

  Úhrada objednaného zboží

  • dobírkou při převzetí zboží
  • fakturou splatnou do 14 dnů
 5. Cena a způsob dopravy

  Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího.Prodávající dopravuje zboží pomocí přepravní společnosti, většinou Českou poštou (služba Profibalík).

 6. Odstoupení od kupní smlouvy – ze strany kupujícího

  Odstoupit od kupní smlouvy může kupující po celou dobu své objednávky až do stanoveného data dodání. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího písemně nebo telefonicky. Po tomto datumu již nebude brán zřetel na její odstoupení, poněvadž zboží již bude vyexpedováno a vyfakturováno.

 7. Odstoupení od kupní smlouvy – ze strany prodávají

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

 8. Reklamace

  Reklamace jsou řešeny ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 9. Ochrana osobních dat

  Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, jsou považovány za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Facebook CAPU Google Plus CAPU YouTube CAPU Instagram CAPU